Wie zijn wij?

 

Carel Thijs (projectleiding)

Carel Thijs is arts Maatschappij en Gezondheid en epidemioloog, en werkt als universitair hoofddocent bij de universiteit van Maastricht. Eind vorige eeuw werd hij gegrepen door de toename van allergie en astma. Hij werd geïnspireerd door twee mogelijke verklaringen voor deze toename, de veranderingen in infectie-ziekten en darmflora, en de veranderingen in gewoonten rond borstvoeding en het voedingspatroon van ouders en kinderen. Dit was de aanleiding om het KOALA-onderzoek op te zetten. Carel Thijs coördineert de verschillende lopende en nieuwe deelprojecten van het KOALA-onderzoek en het opvolgen van de deelnemers.

   

John Penders

John Penders behaalde in 2002 zijn Master in Milieugezondheidkune en Epidemiologie en starte vervolgens zijn promotieonderzoek naar de rol van de microbiotasamens6telling van het maag-darmkanaal in de ontwikkeling van atopische aandoeningen binnen het KOALA cohort. Momenteel is hij werkzaam als universitair docent aan de vakgroep Medische Microbiologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Zijn onderzoek richt zich op de rol van het microbioom in ziekte en gezondheid en als reservoir van antimicrobiele resistentie. Hij is vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van het microbioom in het vroege leven en tracht de verstoringen in de samenstelling van het microbioom te identificeren die een rol spelen bij de ontwikkeling van ziekten als allergieen en metabole aandoeningen.

   

Monique Mommers

Monique Mommers is bioloog en epidemioloog en werkt als universitair docent bij de vakgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht. Sinds 2005 werkt zij bij het KOALA-onderzoek maar was voor die tijd ook al geïnteresseerd in factoren die het ontstaan van astma op kinderleeftijd beïnvloeden. Binnen het KOALA-onderzoek richt zij zich met name op de rol die infecties bij het ontstaan van astma spelen. Daarnaast is zij geïnteresseerd in factoren die daar een relatie mee hebben zoals vitamines (vitamine D) en kijkt zij naar de invloed van gewichtstoename en fysieke activiteit in relatie tot astma en longfunctie.

   

Stef Kremers

Stef Kremers studeerde in 1998 af in Gezondheidsvoorlichting en hij werkt nu als Professor Obesitaspreventie aan de vakgroep Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Maastricht. Na zijn promotieonderzoek op het gebied van rookgedrag van pubers, verricht hij onderzoek naar de preventie van overgewicht en obesitas bij verschillende doelgroepen (kinderen, adolescenten, jongvolwassenen en pasgepensioneerden).
Hij is met name geïnteresseerd in de determinanten van ongezonde voedings- en beweegpatronen bij deze doelgroepen. Deze kennis gebruikt hij bij de ontwikkeling van interventies om mensen te ondersteunen bij het aannemen en volhouden van gezond voedingsgedrag en een actievere leefstijl.

   

Pieter Dagnelie

Pieter Dagnelie is voedingskundige en epidemioloog en leidt als hoogleraar voedingsepidemiologie het aandachtsgebied Voedings- en Moleculaire Epidemiologie binnen de vakgroep Epidemiologie. Hij studeerde voeding in Wageningen, waar hij ook promoveerde op het onderwerp voeding en groei van kinderen met een alternatieve voeding. In Maastricht houdt hij zich onder andere bezig met de rol van voeding en bioactieve voedingsstoffen in het ontstaan en het beloop van chronische ziekten. Binnen KOALA houdt hij zich onder meer bezig met de relatie tussen dierlijke producten en de voorziening met vitamine B12 voor moeders en kinderen. 

   

Jessica Gubbels

Jessica Gubbels werkt als postdoc onderzoeker bij de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht. Zij doet onderzoek naar de invloed van de sociale omgeving (ouders en kinderdagverblijf), maar ook fysieke omgeving (zoals de buurt waar het kind woont) op voeding, beweging en groei van jonge kinderen, tot 7 jaar. Met deze informatie kan er worden gezocht naar mogelijkheden om jonge kinderen gezonde gewoontes aan te leren.

   

Ester Sleddens

Ester Sleddens is onderzoeker bij de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht.
Hier onderzoekt zij met veel interesse wat de invloed van ouders is op het voeding- en bewegingsgedrag en de groei van kinderen en adolescenten. Dit onderzoek levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van programma’s voor gezond eten en voldoende bewegen.

   

Marianne Eijkemans

Marianne Eijkemans is kinderarts in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarnaast is zij promovendus binnen het KOALA-onderzoek. Binnen dit onderzoek ligt haar focus op beweging, overgewicht en astma. Zij volgt de gegevens van het KOALA cohort vanaf de geboorte en richt zich met name op de gegevens die beschikbaar zijn over astmatische klachten, longfunctie, medicijngebruik, gewicht en fysieke activiteit. Het doel van het onderzoek is om te kijken hoe deze factoren met elkaar samenhangen. Dit is een actueel thema en de resultaten van dit onderzoek geven hopelijk een toegevoegde waarde voor preventie in de toekomst.

 

Ilja Arts

   

Catherine A Mbakwa

Catherine A Mbakwa doet haar promotieonderzoek bij de vakgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht. Zij is geboren in Limbe (Kameroen) en studeerde Microbiologie aan de Universiteit van Buea (Kameroen) en Biostatistiek aan de Universiteit Hasselt (België). Een van haar dromen was altijd om onderzoek te doen op het gebied van gezondheid, een droom die ze hoopt waar te maken als lid van het KOALA team. Zij onderzoekt de relatie tussen de samenstelling van de darmflora en de ontwikkeling van overgewicht bij kinderen.

 

Conny de Zwart

Conny de Zwart werkt sinds 1998 als onderzoeksassistente bij de vakgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht. Vanaf janauri 2015 ben ik deel gaan uit maken van het onderzoeksteam van de KOALA-studie, waarvoor ik allerlei administratieve en logistieke taken verricht.

   

Teun Remmers

Teun Remmers is promovendus bij de vakgroep Epidemiologie. Binnen het KOALA geboortecohort doet hij onderzoek naar het bewegen van kinderen, met name gericht op de ontwikkeling van lichaamssamenstelling en de invloed van de fysieke omgeving (bijvoorbeeld fietspaden, speelvelden en straat-netwerken).
In zijn PhD project PHASE onderzoekt hij het samenspel tussen de fysieke- en sociale omgeving in het beweeggedrag van kinderen. Hiervoor gebruikt hij een combinatie van verschillende objectieve meetinstrumenten; bijvoorbeeld beweegmeters, GPS trackers, en Geografische Informatie Systemen.