Toestemming, privacy en integriteit

Het KOALA-onderzoek is getoetst door de regionale medisch-ethische commissie, en alle ouders hebben toestemming gegeven voor deelname met hun kind. Vanaf de leeftijd van 16 jaar geven de kinderen ook zelf toestemming.

Sommige onderdelen van het onderzoek vallen onder de Wet op het Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Deze onderdelen worden getoetst door de landelijke toetsingscommissie (www.ccmo.nl) als het gaat om kinderen, en deze heeft toestemming gegeven voor de betreffende onderdelen van het KOALA-onderzoek (waaronder bloedafname en longfunctieonderzoek bij kinderen). 

De KOALA-onderzoekers houden zich verder aan het medische beroepsgeheim, de landelijke Gedragscode Gezondheidsonderzoek, en de landelijke regels voor wetenschappelijke integriteit. Daarnaast houden we ons aan de privacywetgeving (AVG) voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onderzoeksdeelnemers. Zo worden nooit gegevens van individuele deelnemers verstrekt aan derden. 

Vorige pagina