(Over)gewicht en darmflora

Bepaalde bacteriën in de darmflora kunnen invloed hebben op het lichaamsgewicht omdat ze een rol spelen in de spijsvertering. Of dit ook geldt voor archaea (oer-bacteriën) werd wel vermoed, maar was nog nauwelijks onderzocht. Uit onze onderzoeken blijkt dat bij kinderen die de archeaesoort M. Smithii in hun darmflora hebben, een iets hoger BMI hebben. Wat de bron is van deze oer-bacteriën waaruit onze darmen worden gekoloniseerd was ook nog onbekend. We hebben alle mogelijkheden onderzocht in het KOALA-onderzoek, en daarnaast metingen gedaan in voedingsmiddelen uit winkels. Daaruit bleek dat M. Smithii vooral aanwezig is in biologische melkproducten en dat dit mogelijk een belangrijke bron van deze archaea is.

Antibiotica: Daarnaast hebben we ook gezien dat kinderen die op jonge leeftijd vaak antibiotica hebben gehad, vaker een hoger gewicht en lengte hebben. Ook in een meta-analyse waarin ons onderzoek samen met 16 andere onderzoeken werd geanalyseerd, werd gevonden dat herhaaldelijke blootstelling aan antibiotica in baby’tjes jonger dan 6 maanden kan leiden tot een verhoogd risico op overgewicht.  

Vitamine D: Vitamine D kan mogelijk de kolonisatie van de darmflora beïnvloeden. Daarom hebben we gekeken of het gebruik van vitamine D suppletie door de moeder, of de baby, invloed heeft op belangrijke bacteriën in de darmflora van 1-maand oude baby’s. We vonden inderdaad zo’n invloed, maar we kunnen nog niet zeggen wat de gevolgen hiervan op latere leeftijd zijn. Dat moet verder onderzoek uitwijzen.

Leefstijl en darmflora: Het is bekend dat de darmflora zich vanaf de geboorte ontwikkelt, en dat deze beïnvloed wordt door verschillende factoren zoals de plaats en manier van geboorte (thuis of in het ziekenhuis, vaginaal of met keizersnede), type babyvoeding (borstvoeding of flesvoeding) en het gebruik van antibiotica. Wat we nog niet wisten tot welk niveau factoren van de peuter- en basisschoolleeftijd een rol spelen. Dit hebben we daarom onderzocht en we vonden dat voornamelijk borstvoeding en de voeding tijdens de peuterleeftijd van belang voor de darmflora op latere leeftijd.

Flesvoeding met prebiotica: Prebiotica zijn stoffen die de bedoeling hebben om de darmflora gunstig te bevorderen. Tegenwoordig worden bepaalde prebiotica (bijvoorbeeld oligosachariden) toegevoegd aan flesvoeding om zo meer de eigenschappen van moedermelk na te bootsen. We hebben onderzocht of dit ook de ontwikkeling van de darmflora van baby’s bevordert. We vonden dat baby’s met prebiotica-verrijkte flesvoeding inderdaad een snellere ontwikkeling van de darmflora toonden dan baby’s met (toentertijd)gangbare flesvoeding.

Samenstelling van moedermelk en de darmflora: De biologische rol van verschillende oligosachariden in moedermelk op het vormen van de darmflora in baby’s is interessant voor de wetenschap. Daarom werd er aan de hand van moedermelk en de ontlasting van 1 maand oude baby’s gekeken wat de relatie hiertussen is. We vonden dat de oligosachariden in moedermelk inderdaad een belangrijke rol spelen in het vormen van de darmflora, en dat deze darmflora helpt om de oligosachariden te verteren. 

 

Vorige pagina