Huisbezoek

 1. Ik ben niet uitgenodigd voor een huisbezoek, wat is de reden daarvoor?
  We nodigen de deelnemers uit bij wie in het verleden ook al huisbezoeken zijn afgelegd (bijvoorbeeld bij de moeder voor bloedafname tijdens de zwangerschap, bij het kind op één en/of tweejarige leeftijd). Het betreft ongeveer éénderde van alle deelnemers van het KOALA-onderzoek. Alle KOALA-deelnemers blijven we volgen met vragenlijsten. Als u niet bent uitgenodigd voor een huisbezoek blijft u dus evengoed meedoen, en kunt u nog steeds een waardevolle bijdrage leveren door het invullen van de vragenlijsten.

 2. Wat gebeurt er tijdens het huisbezoek?
  Informatie hierover vindt u in de deelnemersinformatie die u thuis heeft gestuurd gekregen. Het kan een tijd duren tussen de toestemming en de afspraak voor het huisbezoek. Als u de informatie kwijt bent stuur dan een e-mail naar email, dan sturen we u deze nogmaals toe.

 3. Heeft het zin om de vragenlijst in te vullen als ik heb besloten niet mee te willen werken aan het huisbezoek?
  Ja, het heeft zeker zin om de vragenlijst in te vullen als u heeft besloten om niet mee te doen aan een huisbezoek. De informatie uit de vragenlijst is ook zonder deelname aan het huisbezoek zeer waardevol voor ons. Stuurt u alstublieft wel het ondertekende toestemmingsformulier voor het gebruik van de vragenlijst mee. Hierop geeft u aan waaraan u wel/niet meedoet.

 4. Ik wil samen met mijn kind meedoen aan het huisbezoek, maar mijn kind wil niet geprikt worden, wat nu?
  Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven aan welke onderdelen van het onderzoek u mee wilt doen. Voor het huisbezoek is daar ook een speciale mogelijkheid toe. Voorop het formulier kruist u dan de deelname aan het huisbezoek aan en achterop kunt u aankruisen voor welke meting u geen toestemming geeft.

 5. Wat gebeurt er als de onderzoeksassistent bij de huisbezoeken iets afwijkends vindt bij het kind?
  De onderzoeksassistente heeft achtergrondinformatie bij zich over afwijkende bevindingen. Het maakt daarbij heel veel verschil uit of uw kind klachten heeft of niet, en of die klachten al bekend zijn bij de huisarts of specialist. U kunt dit met de onderzoeksassistent bespreken.

 6. Wat gebeurt er met de gegevens van het huisbezoek?
  Alle gegevens van het KOALA-onderzoek (vragenlijstgegevens en metingen bij huisbezoek) worden alleen gebruikt voor het onderzoek nadat ze zijn geanonimiseerd (niet meer herleidbaar tot bepaalde deelnemers). We geven dus geen persoonlijke en medisch gegevens door aan anderen, ook niet aan uw huisarts of specialist. Wanneer u denkt dat bepaalde gegevens van belang zijn voor de behandelaar, moet u deze zelf aan hem of haar doorgegeven.

 7. Mijn kind is al 6 of 7 jaar, hoe kan het dat ik nog niet voor het huisbezoek uitgenodigd ben?
  Er worden erg veel kinderen bezocht voor een huisbezoek. We beginnen met de oudste kinderen uit het onderzoek. Daarnaast woont het grootste gedeelte van de deelnemers in Limburg en Noord-Brabant. Wij zijn begonnen met het plannen in Limburg en werken van daaruit noordwaarts. Wij nemen contact met u op zodra we aan uw regio beginnen.