Borstvoeding

De invloed van borst- of flesvoeding op overgewicht bij kinderen staat volop in de wetenschappelijke belangstelling. Sommige buitenlandse kinderartsen zijn bang dat borstvoeding “op verzoek” leidt tot overgewicht, omdat de baby dan te veel zou drinken, al vroeg verwend zou raken en later te veel zou gaan snoepen (voeding “op verzoek” is voeding steeds als de baby er zelf om vraagt, dit in tegenstelling tot voeding volgens een vast schema). De resultaten van het KOALA-onderzoek weerspreken dit. We vonden een iets lagere gewichtstoename in het eerste jaar bij borst gevoede kinderen ten opzichte van fles gevoede kinderen. Bovendien snoepten deze kinderen minder op 2-jarige leeftijd, ook als ze borstvoeding “op verzoek” hadden gekregen. Dit ondersteunt het idee dat borstvoeding belangrijk is voor de smaakontwikkeling en de zelfregulering van energie-inname door kinderen.

Vorige pagina