Genetische variatie

Genetische variatie tussen mensen en tussen ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen speelt een rol bij de overlevingskansen van beiden. Daarom is er vooral veel genetische variatie te verwachten in genen die te maken hebben met het immuunsysteem. Dit konden we aantonen voor genen in de aangeboren afweer (innate immunity) en de antistofvorming tegen kinkhoestvaccinatie (onderdeel van de kindervaccinaties). Deze genen zijn ook van invloed op de reactie van het immuunsysteem op de darmflora (zie bij Darmflora). En ook de effecten van risicofactoren voor allergie en astma worden mogelijk door de variaties in deze genen beïnvloed. Dit wordt onderzocht in samenwerking met twee andere Nederlandse cohortonderzoeken. Het gaat om vele genen met ieder een kleine bijdrage aan het risico op ziekte. Veel van deze genen hebben te maken met de aangeboren afweer. Alle resultaten tot nu toe wijzen op licht verhoogde of verlaagde risico’s, die alleen effect hebben in combinatie met andere risicofactoren, zoals roken, huisdieren, het type zuigelingenvoeding, en de samenstelling van de darmflora.

Vorige pagina