Hoe vaak komen atopische aandoeningen voor?

In de eerste twee levensjaren rapporteerden de ouders eczeem bij 31% van de kinderen. Bij 10% van de kinderen rapporteerden zij wheezeklachten (meer dan 4 episoden van piepen op de borst). Bij huisbezoek op 2-jarige leeftijd werd atopisch eczeem vastgesteld bij 13% van de kinderen.

Rond de leeftijd van 6-7 jaar blijkt dat er toch nog steeds zo’n 13% last heeft van eczeem. Op deze leeftijd beginnen echter steeds vaker andere allergische klachten op de voorgrond te treden, zoals klachten die horen bij astma of hooikoorts. Ouders rapporteren astma-achtige klachten bij 7-8% van de de kinderen. Driekwart van hen krijgt geneesmiddelen tegen astma, wat aantoont dat dit reële klachten zijn waarvoor de huisarts of specialist is bezocht.

In het KOALA onderzoek werd op 2-jarige leeftijd bloed afgenomen voor testen op allergie. In het KOALA onderzoek werd op 2-jarige leeftijd bloed afgenomen voor testen op allergie. Dit werd herhaald op 6-7-jarige leeftijd. Op beide leeftijden werden op dezelfde stoffen getest: koemelk, kippenei, pinda (voedselallergenen) en berkenpollen, graspollen, huisstofmijt, hond en/of kat (luchtwegallergenen). Allergische sensibilisatie (overgevoeligheid, werd vastgesteld bij 28% van de kinderen op 2-jarige leeftijd (specifiek IgE>0.30 IE/ml tegen één of meer van de geteste allergenen). Op 6-7-jarige leeftijd was dit toegenomen tot 40%. Op 2-jarige leeftijd was sensibilisatie aantoonbaar voor voedselallergenen in 21% en luchtwegallergenen in 13% van de kinderen (met een overlap van 6%); op 6-7-jarige leeftijd bedroegen deze percentages 26% voor voedselallergenen en 28% voor luchtwegallergenen (met een overlap van 8%).

Deze percentages komen goed overeen met die van andere onderzoeken in Nederland en andere geïndustrialiseerde landen. Uit een vergelijking met eerdere onderzoeken in Nederland vanaf begin jaren ‘90 blijkt overgevoeligheid op het eerste levensjaar niet te zijn toegenomen.

Vorige pagina