Huisbezoeken en metingen

Niet alle informatie kunnen we via vragenlijsten verzamelen. Daarom is een deel van de KOALA kinderen op verschillende leeftijden thuis bezocht, of zijn er metingen gedaan:

  • tijdens de zwangerschap is ongeveer de helft van de zwangeren thuis bezocht om bloed af te nemen
  • rond de leeftijd van 2 jaar is een deel van de kinderen thuis bezocht voor een onderzoekje naar de huid, en om bloed af te nemen
  • rond de leeftijd van 4-5 jaar is een deel van de kinderen opgeroepen om een beweegmeter te dragen. bij een deel is dit op 6-7 jarige leeftijd herhaald
  • rond de leeftijd van 6-7 jaar is een huisbezoek afgelegd voor het doen van metingen (lengte, gewicht, middelomtrek, huidplooimeting, longfunctie, bloeddrukmeting). Ook werd er bloed bij de kinderen afgenomen voor onderzoek
  • rond de leeftijd van 10 jaar zijn een groep kinderen uitgenodigd naar een sportzaal om een fitheidstest te doen (waaronder shuttle run, long jump, knijpkracht, en longfunctietest)

Activiteiten

In 2015 is bij een deel van de kinderen een huisbezoek gedaan voor een video-observatie met een vijftal taakspellen voor moeder en kind. Tijdens deze bezoeken is ook lengte, gewicht en middelomtrek van de moeder en het kind gemeten en heeft het kind een korte vragenlijst ingevuld. In de loop van 2016  zijn de video’s gecodeerd en is er gekeken hoe de thuisomgeving samenhangt met het gewicht van kinderen.